مفقود شده پسر خانم گوهر نیست، این ایالت ماست که مفقود شده است. اوت بارسقیان – اخبار ارمنستان

14

اوت بارسقیان، مجری و ترانه سرا، چهره پرافتخار فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتفاقات روز گذشته در یرابلور که مأموران پلیس بستگان و والدین سربازان کشته شده را به زور از یرابلور خارج کردند، اشاره کرد.

مفقودالاثر پسر گوهر خانم نیست، مفقودالاثر ایالت ماست…
و گوهر خانم را از ورودی یرابلور بیرون نمی کشند.
1. کرامت
2. اخلاق
3. وجدان از فهرست رزقهای مهم روح حذف می شود…
با کشیدن، آخرین شانس نامیده شدن انسان را حذف و پاک می کنیم…
مادر سیاهپوش افتاده، بلند می شود و از روی آسفالت راه می رود، ستون فقراتش شکسته است، اما کا،
اما آیا بندگی مغرور سجده، تاریک دوست و «جلال دوست» به پا خواهد خاست؟
آیا ایمان و امید، عشق و رویا از این به بعد به راه رفتن ادامه می دهند؟ نمی دانم، شک دارم: نه…
ما هنوز به شر و تاریکی وابسته هستیم، اما … با بزرگترین آرزو و آرزوی داشتن یک روز استقلال، پیشاپیش عید مبارک ارمنستان.
گوهر خانم ببخشید…» نوشته اوت بارسقیان.

Source link