ارمنستان، تو خواب نیستی، هستی و خواهی بود. ویکا مارتیروسیان عکس هایی از ساغموساونک منتشر کرد – اخبار ارمنستان

185


ویکا مارتیروسیان رقصنده با انتشار عکس هایی از ساغموساونک در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «هر یک از ما اگر می‌خواهیم وطن خود را شفا دهیم، اول از همه باید او را بشناسیم. ارمنستان تنبل نیستی هستی و خواهی بود شک ندارم.
برکت خداوند همیشه با تو است وطن من».

Source link