“از خدا می خواهم که در بهشتی آرام رشد کنی.” تیروک هاکوبیان عکس هایی از دخترش منتشر کرد – خبر از ارمنستان

9


تیروک هاکوبیان بازیگر عکس هایی از دخترش که 4 ماهه است را منتشر کرد.

«از خدا می‌خواهم که در بهشتی آرام رشد کنی. تبریک می گویم دخترم.”

“از خدا می خواهم که در بهشتی آرام رشد کنی.”  تیروک هاکوبیان عکس هایی از دخترش منتشر کرد – خبر از ارمنستان

Source link