ما بیشتر از زندگی به شما و والدینتان مدیونیم.» سونا روبنیان – اخبار ارمنستان

15

خواننده سونا روبنیان کلیپی را با مشارکت پسر خواهرش ساموول منتشر کرد که در آن کودک روی قبر سربازان کشته شده گل می گذارد.

ما بیشتر از زندگی به شما و والدینتان مدیونیم، فرزندان عزیز، قهرمانان عزیز، قهرمانان عزیز…
این خواننده نوشت: فقط به لطف شماست که ما هنوز وجود داریم و زندگی می کنیم.

Source link