تخلیه در شهرک مرزی یراسخ انجام نمی شود

16


مدیریت منطقه آرارات با صدور اطلاعیه ای خبر تخلیه شهرک مرزی یراسخ را تکذیب کرد. در بیانیه آمده است:

«اطلاعات رایج مبنی بر تخلیه شهرک مرزی یراسخ در استان آرارات با واقعیت مطابقت ندارد.

بار دیگر از شما درخواست می کنیم از انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت مرزی که با واقعیت مطابقت ندارد و باعث وحشت می شود خودداری کنید.

وضعیت در آرارات آرام است. شهروندان عزیز لطفا فقط اطلاعات رسمی را دنبال کنند.»

Source link