“50 کیلومتر از جاده شمال-جنوب در سال جاری آسفالت می شود” – رادیوی عمومی ارمنستان

16


در جلسه عادی دولت گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان اقدامات انجام شده در پروژه راهسازی شمال – جنوب را ارائه کرد. وی تاکید کرده است که امسال این پروژه شامل 50 کیلومتر آسفالت کاری می باشد. سانوسیان گفت که سال گذشته 50 کیلومتر دیگر آسفالت شد.Source link