#ایرانیان_ارمنستان

27


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ پاشینیان” باکو باید نیروهایش را از خاک #ارمنستان خارج کند”

✅ پاشینیان: مایلم تاکید کنم موضع ما قطعاً روشن است. نیروهای #باکو باید از خاک #ارمنستان خارج شوند

✅ نیکول پاشینیان پس از دیدار با ماکرون در توییتی نوشت: اطلاعات دقیقی از پیامدهای تجاوز نیروهای باکو ارائه کردم ما به اقداماتی برای تنش زدایی و جلوگیری از هرگونه تجاوز احتمالی نیروهای باکو اشاره کردیم

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia