فرمانده مرزبانی انتظامی کشور:

21


فرمانده مرزبانی انتظامی کشور:


انهدام یک تیم تروریستی ۷ نفره در خداآفرین
فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با بیان اینکه هرگونه تحرک در آن سوی مرزها را رصد می کنیم، گفت: به تازگی یک تیم تروریستی توسط مرزبانان هنگ مرزی خداآفرین منهدم شد.