میران پرس

23


میران پرس


🔻 اراذل و اوباش تجزیه طلب روز گذشته در مقابل سفارت ایران در باکو تجمع کردند و آرزو هایی که تنها می توانند در خواب ببینند را فریاد زدند

🔺 Вчера сепаратистские головорезы собрались перед посольством Ирана в Баку и скандировали различные лозунги против Ирана и суверенитета Ирана.

🔹 آنها شعارهای “آزادی باد آذربایجان جنوبی(!)”، “نابود باد رژیم ملا”، “مرگ بر ایران” و … سر دادند.

🔹 Они скандировали «Свободу Южному Азербайджану(!)», «Долой режим мулл», «Смерть Ирану» и другое.

@MiranPress