🇦🇲🇮🇷« افتتاح سرکنسولگری ایران در ارمنستان گامی مهم و نمادین است که بیانگر آمادگی دوجانبه برای تعمیق بیشتر همکاری‌های ارمنستان و ایران و رساندن آن به سطح کیفی جدیدی است.»

39


🇦🇲🇮🇷« افتتاح سرکنسولگری ایران در ارمنستان گامی مهم و نمادین است که بیانگر آمادگی دوجانبه برای تعمیق بیشتر همکاری‌های ارمنستان و ایران و رساندن آن به سطح کیفی جدیدی است.»


آرارات میرزویان، رئیس پارلمان ارمنستان خاطرنشان کرد: طرف ارمنی از مواضع قاطع و صریح طرف ایرانی در مورد مسائل منطقه بسیار قدردانی می کند.

@Karot_Fedayee