نازنی هوانیسیان عکسی منتشر کرد – خبر از ارمنستان

121


نازنی هوانیسیان بازیگر و مجری با انتشار عکسی از آبشار نوشت: «ارمنی بودن باید در همه چیز باشد و گسترش یابد. از فرهنگ گرفته تا زندگی روزمره، از لباس تا موسیقی. هر مهمان یا حتی شهروندی با دیدن یاد می گیرد، با تاریخ درک می کند و ملت، مردم و کشور معین را با آداب و رسوم شناخته شده می شناسد، در هر گوشه ای باید ارمنی باشد. در همه چیز.
P.S. در روزگاری که برایم آسان نبود، کمان ها را جمع می کردم و می خریدم تا از زمین بیرون نرود و با عشق آنها را می بستم.
فرهنگ نباید «نمونه موزه» باشد، بلکه باید به طور کامل در زندگی ما حضور داشته باشد. از موسیقی کومیتاس تا عناصر لباس ملی، از کلیساها تا میراث ادبی باورنکردنی ماتنداران، از فلسفه ملی (در صورت وجود) تا ارزش‌های اساسی انسانی.
پس شاید روزی ما واقعا قوی تر شویم.
P.S. بنویسید به نظر شما کدام سنت ها یا پدیده های فرهنگی را می توانیم فعال کنیم…
یا شاید من اشتباه می کنم…”

Source link