“رقص قهرمان ما لاورنت”. گروه رقص برد کلیپی با حضور یک سرباز کشته منتشر کرد – اخبار ارمنستان

173

در 13 سپتامبر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری، با ارائه وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان، خاطرنشان کرد که طرف ارمنی قربانیانی دارد.

Tert.am Life:با در گفتگو کارن گئورگیان، مدیر هنری گروه رقص “فورت” مجموعه افتخاری ارمنستان گفت که یکی از قربانیان به نام لاورنت یکی از شاگردان گروه رقص است.

گروه رقص برد منتشر شد کلیپ با مشارکت لاورنت، که او نوشت: “رقص قهرمان ما لاورنت”.

Source link