وقتی رذالت و کثیفی شبکه سعودی عنترنشنال صدای سلطنت طلب‌ها رو هم درمیاره

27


وقتی رذالت و کثیفی شبکه سعودی عنترنشنال صدای سلطنت طلب‌ها رو هم درمیاره


🇮🇷نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷https://t.me/Nirouhaye_mosallah312