آذربایجان برای دومین بار از عمل به وعده آزادی اسیران جنگی ارمنی امتناع کرد. پاشینیان

32


آذربایجان برای دومین بار از عمل به وعده خود مبنی بر آزادی اسرای ارمنی سرباز می زند. به گزارش ایرنا، نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور در صفحه توئیتر خود در این باره نوشت.

این دومین بار است که آذربایجان به وعده خود مبنی بر آزادی اسیران جنگی ارمنی عمل نمی کند. اولین مورد در ماه مه بود که در بروکسل وعده داده شد و مورد دوم اکنون است که در واشنگتن، آذربایجان متعهد شد تا 30 سپتامبر 17 اسیر جنگی ارمنی را آزاد کند.

Source link