#ایرانیان_ارمنستان

24

#ایرانیان_ارمنستان


✳️ همایش بین‌المللی «میراث فرهنگی ایران در قفقاز» از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در #ارمنستان با همکاری انستیتوی خاورشناسی دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی) و انستیتوی نسخ خطی مسروپ ماشتوتس (ماتناداران) برگزار خواهد شد

✅ این همایش گسترۀ وسیعی از مطالعات تاریخی، ادبی و فرهنگی و ابعاد گوناگون میراث فرهنگی ایران در کشورهای قفقاز را دربرمی‌گیرد

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia