نشست میرزویان و بایراموف در ژنو آغاز شد

139


وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان اعلام کرد که دیدار آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان و جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان در ژنو آغاز شده است.

Source link