ویدئوی کشتار نظامیان ارمنی به دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان بین المللی دادگستری ارسال شد

20


در صفحه فیس بوک نماینده جمهوری ارمنستان در امور حقوقی بین المللی آمده است: “در چارچوب دعاوی ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان بین المللی دادگستری در مورد حمایت از حقوق اسرای جنگی ارمنی دیروز ویدئوی کشتار نظامیان ارمنی در شبکه های اجتماعی در دوم اکتبر سال جاری به دادگاه های مذکور ارسال شد که بار دیگر بر واقعیت نقض حقوق اساسی ارامنه قومی توسط آذربایجان تأکید می کند.”Source link