🔴 سفیر آمریکا در ارمنستان: نیروهای آذربایجان باید به مواضع قبلی خویش باز گردند

31


🔴 سفیر آمریکا در ارمنستان: نیروهای آذربایجان باید به مواضع قبلی خویش باز گردند


🔴 Ադրբեջանի զորքերը պետք է վերադառնան իրենց նախնական դիրքեր․ ԱՄՆ դեսպան

telegram.me/araxnews