در ادامه رسیدگی به پرونده ضرب و شتم پزشک بیمارستان و نگهبان، یک مرد 35 ساله دستگیر شد.

10


در چارچوب رسیدگی به پرونده جنایی در بخش بازپرسی ناحیه اداری اربونی و نوباراشن اداره بازپرسی شهر ایروان کمیته تحقیقات جمهوری اسلامی ایران، اقدامات تحقیقاتی و عملیاتی به منظور مشخص شدن تمامی شرایط این حادثه در حال انجام است. ماجرای قلدری مرد 35 ساله و ضرب و شتم مامور حراست همان بیمارستان در بیمارستان دانشگاه موراتسان.

بر اساس اطلاعات اولیه، در 15 نوامبر 2022، حدود ساعت 20:45، در پذیرش بیمارستان دانشگاه موراتسان، یک فرد 35 ساله ساکن ایروان با پزشک همان بیمارستان مشاجره غیرمنطقی پیدا کرد که در جریان آن با مشت به صورتش زد

همچنین فردای آن روز حوالی ساعت 00:35 مردی 35 ساله به همراه دوستانش با یکی از نگهبانان همان بیمارستان روبروی بیمارستان مذکور درگیر شدند که طی آن چندین ضربه به وی زدند. با دستان خود به قسمت های مختلف بدن وی باعث آسیب بدنی شدند. در تحقیقات اولیه تعدادی از افراد مورد بازجویی قرار گرفتند و معاینه پزشکی قانونی تعیین شد. یک جوان 35 ساله ساکن ایروان دستگیر شد. تحقیقات ادامه دارد.

Source link