کمیته زبان KSMSN خبرنامه “بررسی کلی از زندگی زبانی ارمنستان، آرتساخ و دیاسپورا” را منتشر کرده است.

10


وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از زبان این کمیته خبرنامه “طرح کلی زندگی زبانی ارمنستان، آرتساخ و دیاسپورا (2019-2022)” را منتشر کرد که در آن خلاصه ای از دوره مورد نظر ارائه شد. وضعیت زبان

کمیته زبان RA ثبت کرده است که به تضمین تحقق حق انحصاری استفاده از زبان دولتی در سراسر خاک کشورمان و حمایت از حقوق زبان های اقلیت ملی که توسط قانون تضمین شده است، ادامه می دهد.

این فرآیند مستلزم جمع‌آوری و پردازش مداوم اطلاعات، مستلزم و در عین حال فرصتی برای ارائه اطلاعات خلاصه مربوط به وضعیت زبان فعلی به جامعه است.

تهیه بولتن توسط رئیس کمیته زبان، داویت گیورجینیان انجام شد. گروه نویسنده موضوع نمونه گیری اطلاعات را برجسته کردند. این خبرنامه با تعریف استانداردهایی تدوین شد که اصلی ترین آنها استاندارد زمانی- مکانی است.

از نظر فضایی، این مواد شامل ارمنستان، آرتساخ و دیاسپورا است. در کار، اولویت برای جنبه زبانی-سیاسی واقعیت ها و فرآیندها محفوظ بود، مواردی که مستقیماً به سیاست دولت مربوط نمی شد نیز در نظر گرفته شد.

یک کد QR به هر قسمت از اطلاعات موجود در خبرنامه پیوست شده است که صحت اطلاعات را تضمین می کند.

برای جلوگیری از تحریف، تعدادی نقل قول از سخنان و متون عمومی (اسناد حقوقی، مقالات، سخنرانی ها، حاشیه نویسی ها و …) ارائه شده است. با این حساب، برخی از واژه های خارجی که در حال حاضر معادل ارمنی ندارند، ترجمه نشده، بلکه ترجمه و توضیح داده شده است.

شما می توانید از خبرنامه که کمیته زبان برای 2019-2021 است و در سال 2022 در ترم اول زبان نشریات و برنامه های رسانه های گروهی و جلسات مجلس شورای ملی را زیر نظر داشت. نتایج پایش در خلاصه‌هایی که انحرافات از قواعد ادبی ارمنی را ثبت می‌کرد، تجزیه و تحلیل شد. 84 خلاصه گردآوری و برای دریافت کنندگان ارسال شد.

در سایت کمیته، در صفحه فیس بوک، در روزنامه ها، مجلات و سایت های مختلف، حدود 300 مقاله و مکاتبه با اشاره به مشکلات زبانی مختلف و اشتباهات رایج زبانی، زبان ارمنی و فیلم های داستانی ترجمه شده، کارتون منتشر کرد.

به منظور ایجاد پایگاه الکترونیکی کلمات جدید ارمنی، حدود 20000 مقاله کلمه در کمیته زبان وارد شد. 10000 واحد کلمه از پایگاه اصطلاحات الکترونیکی نیز وارد شد.

کمیته زبان یادآورهایی را به صورت ماهانه منتشر کرده است. آنها فهرستی از معادل های ارمنی کلمات خارجی، تجزیه و تحلیل خطاها و سردرگمی های زبانی هستند. پیام های فوری به ارگان های دولتی، رسانه های ارمنستان و دیاسپورا ارسال می شود. این لیست ها و تحلیل ها در وب سایت و صفحات اجتماعی کمیته قرار داده شده است. فهرست معادل‌های ارمنی کلمات خارجی (حدود 1000 واحد) را می‌توانید در بخش «کلمات خارجی» وب‌سایت مشاهده کنید.

همچنین اشاره شده است که برنامه پنج ساله دولت جمهوری اسلامی ایران (2021-2026) امکانات قانونی اعطای وضعیت ویژه به زبان ارمنی غربی در ارمنستان را در نظر خواهد گرفت. برنامه ریزی شده است که رویدادهای آموزشی و علمی با هدف حفظ زبان ارمنی غربی برگزار شود که به لطف آن وضعیت زبان ارمنی غربی در آموزش عالی، آموزش عمومی و برنامه های آموزشی اضافی تقویت می شود.

این بولتن همچنین به پلتفرم ها و موسسات آنلاین ایجاد شده در جوامع مختلف به منظور آموزش ارمنی در دیاسپورا، مراکز ارمنی شناسی فعال در خارج از کشور و همچنین تعدادی از مسائل مربوط به حفظ و توسعه زبان ارمنی اشاره می کند.

بر روابط زبانی و سیاسی با توجه به روابط ملی و دولتی تأکید ویژه ای شد.

روند دیجیتالی شدن زبان ارمنی نیز ارائه شد.

خبرنامه “طرح کلی زندگی زبانی ارمنستان، آرتساخ و دیاسپورا (2019-2022)” در کمیته رسمی زبان گنجانده شده است. در وب سایت.

دپارتمان روابط عمومی و اطلاعات RA KGSMS

Source link