🇺🇸🇦🇲 یک ژنرال بلندپایه آمریکایی برای گفتگو در مورد مسائل امنیتی وارد ایروان شد.

6


🇺🇸🇦🇲 یک ژنرال بلندپایه آمریکایی برای گفتگو در مورد مسائل امنیتی وارد ایروان شد.


سرلشکر دانیل لاسیکا، مدیر استراتژی، برنامه‌ها و سیاست فرماندهی اروپا با وزیر دفاع سورن پاپیکیان، ژنرال ادوارد آسریان رئیس ستاد کل ارتش و آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت دیدار خواهد کرد.