دستگیری در چارچوب رسیدگی کیفری که در رابطه با قطع غیرقانونی درختان آغاز شده است

12


در چارچوب رسیدگی کیفری در بازپرسی دیلیجان بازپرسی بازپرس منطقه ای تاووش، یک فقره قطع غیرمجاز درخت توسط گروهی که در شرایط سوء استفاده از صلاحیت های رسمی توسط رئیس بازپرس حق سین سازماندهی شده بود. حوزه-شعبه پارک ملی دیلیجان اسن سی رونمایی شد.

در نتیجه اقدامات تحقیقاتی گسترده و سایر اقدامات عملیاتی انجام شده در چارچوب دادرسی کیفری تحت تحقیق و همچنین اقدامات انجام شده به صورت مشترک با دادستانی، امنیت ملی و پلیس راهور، اطلاعات واقعی به دست آمد. به دست آمد که واحد “پارک ملی دیلیجان” وزارت محیط زیست جمهوری اسلامی واحد “رئیس حوزه حقارتسین” که در سال 1391 از شهریور ماه با استفاده از اختیارات رسمی و نفوذ ناشی از آن به ضرر منافع رسمی و فراتر از محدوده اختیارات خود در سال 1391 در سمت مذکور قرار گرفته است. وی در بازه زمانی 18 تا 24 آبان با نقض ضوابط «رژیم حفاظت از پارک ملی» مقرر در شرح وظایف خود و قانون «مناطق ویژه حفاظت شده طبیعت» کشور، اجازه ورود یک دستگاه تراکتور خزنده متعلق به از اهالی روستای طغوت از توابع منطقه تحت حفاظت خود به جنگلبان دستور داد که کلید گذر منتهی به منطقه را برای مدت طولانی در اختیار فرد اعزامی ساکن مذکور از روستای طاغوت قرار دهد و به این ترتیب محدوده تحت پوشش خود را ترک کند. حفاظت بدون نظارت و کنترل

در نتیجه اهالی روستای طاغوت به قصد تهیه الوار غیرمجاز از طریق دو نفر از اهالی روستای حقارتسی اقدام به سازماندهی و تخریب 13 اصله درخت راش خیس در منطقه ویژه حفاظت شده طبیعت با شکستن و کندن آنها کردند. تا حد توقف رشد، باعث خسارت مالی بزرگ 4552.500 AMD به دولت شد.

با توجه به این موضوع، رئیس شعبه حق سین «پارک ملی دیلیجان» به استناد ماده 441 ق.م.ا نسبت به ساکن روستای تغوت، تحت تعقیب کیفری عمومی قرار گرفت. ماده 46-387 ق.م.ا با نكات 2 و 4 و 6 جزء 2 و نسبت به يكي از اهالي روستاي حقارتسين – با نكات 2 و 4 و 6 جزء 2 ماده 387 ق.م. کد جنایی.

سه نفر از جمله رئیس شعبه «حغارتسین» در بازپرسی کشف و دستگیر و به مرجع در حال رسیدگی معرفی شدند. اقدامات برای شناسایی دیگر اهالی روستای حقارتسین و معرفی وی به مرجع مجری پرونده ادامه دارد. بررسی اولیه ادامه دارد.

کمیته تحقیق و تفحص RA

Source link