#ایرانیان_ارمنستان

3


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای یک سفر کاری وارد تونس شد پاشینیان در تونس در اجلاس سران سازمان بین المللی فرانکفونی شرکت خواهد کرد

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia