آرم اکونومبانک تخصیص سهام را زودتر از موعد مقرر انجام داد

46


روند توزیع سهام توسط آرم اکونومبانک زودتر از مدت زمان تعیین شده انجام شد. تعداد 51415 سهم عادی ( اوراق بهادار) به ارزش اسمی هر کدام 10400 تومان (قیمت بازار 19450 تومان) تخصیص یافت. حجم کل اوراق بهادار به ارزش اسمی 534,716,000 درام و به ارزش بازار 1,000,021,750 درام بوده است.

«تخصیص زودهنگام سهام حدود یک میلیارد تومانی، میزان اعتماد بالای سرمایه گذاران به بانک را به دلیل ثبات وضعیت مالی بانک و چشم انداز وسیع توسعه نشان می دهد. پس از ثبت نام سهامداران جدید، تعداد سهامداران بانک از 6000 نفر خواهد گذشت. در بیانیه این بانک آمده است: وجوه مشمول به منظور افزایش حجم وام دهی بانک و تحقق اهداف راهبردی بانک خواهد بود.

برای جزئیات بیشتر با ارمنستان اکونومبانک آشنا شوید در وب سایت:

Source link