آهنگ Arcade برنده یوروویژن 2019 دانکن لارنس با اجرای ناره (کلیپ) – اخبار ارمنستان

67

آهنگ Arcade از برنده یوروویژن 2019 دانکن لارنس در صفحه ارمنستان در یوروویژن نوجوانان با اجرای ناره نماینده ارمنستان در یوروویژن جونیور 2022 منتشر شد.

لازم به ذکر است که امروز مراسم افتتاحیه «یوروویژن کودکان 2022» در میدان جمهوری برگزار می شود، این شب میزبان دالیتا خواننده، آرام MP3 خواننده و هملت اراکلیان است.
“یوروویژن جوان 2022” 11 دسامبر در مجموعه کنسرت های ورزشی به نام کی دمیرچیان برگزار می شود.

Source link