دور سوم مذاکرات در مورد پیش نویس توافقنامه صلح ممکن است قبل از پایان سال برگزار شود. بایرام

23


جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان اعلام کرد که دور سوم مذاکرات پیش نویس پیمان صلح بین ارمنستان و آذربایجان ممکن است تا پایان سال جاری برگزار شود. در این مورد، همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”بایراموف در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو اعلام کرد. مجموعه سوم نظرات طرف آذربایجان قبلاً به طرف ارمنی ارائه شده است و ما معتقدیم که امکان برگزاری دور سوم مذاکرات بین ارمنستان و آذربایجان در مورد پیش نویس پیمان صلح تا پایان سال جاری وجود دارد. بایراموف گفت.

Source link