دو اقدام “صلح بانان” روسیه. چه اتفاقی می افتد

41


در آرتساخ، گروه “حافظ صلح” روسیه در عرض دو روز دو “شاهکار” انجام داد. او ابتدا بزرگراه گوریس – استپاناکرت را با تعدادی از “کارگران محیط زیست” باکو بست، سپس آنها را تا مقر آنها در نزدیکی استپاناکرت همراهی کرد، جایی که به گفته مقامات باکو، “مذاکرات انجام شد و نقشه راه به توافق رسید”. که نمایندگان باکو آزادانه در بخش معدن “نظارت” خواهند داشت.

به این ترتیب مسکو پیشینه ای برای بستن کریدور لاچین به وجود آورد تا یک ایست بازرسی باکو را در آنجا نصب کند و در آینده نزدیک به باکو تحویل دهد. این اقدام نیروهای روسی در پی اظهارات لاوروف مبنی بر اینکه آرتساخ قلمرو “آذربایجان” است، باکو آماده تامین امنیت مردم ارمنی است.

«حافظان صلح» این سیاست را اجرا می کنند. بر اساس طرح لاوروف مبنی بر واگذاری آرتساخ به باکو، همراهی گروه موسوم به “نظارت” به استپاانکرت و توافق بر سر نقشه راه، با هدف ورود آزادانه نمایندگان باکو به خاک آرتساخ و گسترش تدریجی حوزه قضایی است. روس ها آن را به عنوان “همزیستی مسالمت آمیز و باز کردن ارتباطات” فرموله خواهند کرد.

آنچه در زیر این عبارات پنهان است، یک روز پس از بستن بزرگراه گوریس – استپاناکرت توسط “صلح بانان” در گتاوان، جایی که کاروان باکو همراه آنها متوقف می شود، کارمندان سرویس های ویژه از ماشین پیاده می شوند و درگیری ایجاد می کنند، دیده شد. اولاً آنها نباید در کاروان می‌بودند، ثانیاً کاروان نباید متوقف می‌شد و اگر بنا به ادعای طرف روسی و وزارت امور داخلی آرتساخ به دلایل فنی متوقف می‌شد، هیچ‌کس نباید خارج می‌شد. از ماشین ها اتفاقا اهالی گتاوان ادعا می کنند که این کارمندان همیشه در ستون عبور می کنند، یعنی روس ها می دانند که آنها چه کسانی هستند.

«همزیستی مسالمت آمیز و گشایش ارتباطات» فقط به باکو اطلاق می شود، ارتباطات برای ارامنه بسته یا محدود است و مسکو و باکو از همزیستی مسالمت آمیز به معنای انقیاد ارامنه در باکو یا تبعید آنها است. این امر به طور آشکار از مسکو و باکو در سطح رسمی اعلام می شود.

“این ضربه ای به اقتدار و مأموریت نیروهای حافظ صلح روسیه است” و این چرندیات، مقامات ارمنستان اقدامات گروه روسی را که با هدف تخلیه آرتساخ و تثبیت حقوق ناموجود باکو انجام می شود، توجیه و مشروعیت می بخشند. . پاروخ، بردزور-آغاونو فقط آغاز است.

توقف این برنامه هیولا ممکن است، نیاز به مقاومت و تصمیمات مستقل از جمله در سطوح محلی دارد. اساس آن ارزیابی روشنی از وضعیت با نشانه روشنی از مسئولیت است که دست دو طرف مسکو-باکو را می بندد. “صلح بانان” روسی کسانی هستند که اقدامات باکو را هدایت و تضمین می کنند، ارزش آن را ندارد که به قیمت آخرین ارمنی از آن مطمئن شویم.

Source link