دیدار وزیر خارجه ارمنستان با رئیس مشترک آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا

29


دیدار وزیر خارجه ارمنستان با رئیس مشترک آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا


وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان “فیلیپ ریکر”، رئیس مشترک آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و مشاور ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده در مذاکرات قفقاز را به حضور پذیرفت.
http://fa.arannews.com/News/69903/

@Aran_Azerbaijan