سیلوا هاکوبیان عکسی با کودکان منتشر کرد – اخبار ارمنستان

20


سیلوا هاکوبیان خواننده با انتشار عکسی خانوادگی در کنار فرزندانش نوشت: “دو دنیای من”.
یادآوری می کنیم که سارا کوچک ترین دختر این خواننده ماه ها پیش به دنیا آمد.

Source link