معلوم است ارمنستان با چه شماره ای اجرا خواهد کرد (زنده) – اخبار ارمنستان

171

ارمنستان امروز به طور رسمی میزبان نمایندگان هر 16 کشور مسابقه «یوروویژن نوجوانان 2022» بود و قرعه کشی شرکت کنندگان انجام شد و ناره نماینده ارمنستان با شماره 15 به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

Source link