نشریه معروف «فیگارو» شماره دسامبر خود را به تاریخ مردم ارمنستان اختصاص داده است. از دوران باستان تا جنگ 44 روزه + تصاویر

167
Source link