تعطیلات ایوتا موکوچیان در مکزیک – اخبار ارمنستان

57

ایوتا موکوچیان خواننده برای تعطیلات به مکزیک رفت و در صفحه اینستاگرامش از تعطیلات و تفریحاتش گفت.

این خواننده در کنار عکس نوشته است: “عنصر من آب است. من همیشه جذب اقیانوس و صدای آن هستم. من در امواج آزادم، از امواج شفا یافته ام. در حال حاضر من در جنگل هستم و برای دیوانگی های کوچک وقت پیدا می کنم.”

Source link