من قرار نیست استعفا بدهم، استعفای رئیس جمهور کشور هم قابل قبول نیست. روبن واردانیان

31


روبن واردانیان وزیر دولت آرتساخ در صفحه فیس بوک خود نوشت:

به خصوص در شرایط فعلی قرار نیست استعفا بدهم. در عین حال استعفای احتمالی رئیس جمهور کشور و در نتیجه مجلس نیز غیرقابل قبول است. تمام تلاش های ما باید چند برابر شود تا بر چالش های پیش روی آرتساخ غلبه کنیم. در این شرایط ما حق نداریم در خدمت دشمن باشیم و تسلیم شویم. ما اکنون یک فرصت واقعی برای ارمنی نگه داشتن آرتساخ داریم. من از همه برای عقل سلیم سیاسی و همبستگی می خواهم.

Source link