ارتش روسیه به یک ساختمان مسکونی 9 طبقه حمله کرد. قربانیان و ده ها زخمی وجود دارد

51


به گفته کیریلو تیموشنکو، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین، 15 نفر از زیر آوار یک ساختمان 9 طبقه که توسط موشک کروز روسیه در شهر دنیپرو اوکراین تخریب شده بود، نجات یافتند.

والنتین رزنیچنکو، رئیس اداره ایالتی منطقه ای دنپروپتروفسک، از 5 قربانی اولیه و 27 زخمی خبر داد. نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند.

Source link