در آرتساخ از 20 ژانویه برخی از انواع غذا فقط با کوپن به فروش می رسد

45


از 20 ژانویه، رویه جدیدی برای خرید انواع خاصی از مواد غذایی در جمهوری آرتساخ اجرا می شود. برنج، ماکارونی، گندم سیاه، شکر و روغن فقط با کوپن به فروش می رسد.

کوپن ها از 17 ژانویه صادر می شود. در پایتخت، نقاط خدماتی در تمام مدارس دولتی و دانشگاه دولتی آرتساخ فعال خواهند شد. در مجموع 19 امتیاز اعمال خواهد شد.

ساکنان مراکز منطقه ای می توانند از ساختمان های بخشداری خود رسید دریافت کنند و کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند می توانند آن را از تالار شهرداری خود دریافت کنند.

Source link