در ۱۹۲۴‌ در طی سخرانی‌هایی درباره تاریخ منطقه در دانشگاه ‎باکو از شرق‌شناس مشهور واسیلی ‎بارتولد در مورد مشروعیت نام آذربایجان برای حکومت باکو سوال شد.

58


در ۱۹۲۴‌ در طی سخرانی‌هایی درباره تاریخ منطقه در دانشگاه ‎باکو از شرق‌شناس مشهور واسیلی ‎بارتولد در مورد مشروعیت نام آذربایجان برای حکومت باکو سوال شد.


وی قاطعانه گفت: اگر قرار بود برای ‎حکومت باکو (جمهوری آذربایجان شوروی) نامی پیدا شود، آن را می‌بایست ارّان نامید.
گزارش این مصاحبه به روسی
توییتر واردان وسکانیان

🆔@Ir_Azariha