بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و الی کوهن وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی گفتگو کردند.

3


بایراموف وزیر خارجه آذربایجان و الی کوهن وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی گفتگو کردند.


بایراموف ابتدا انتصاب همکار خود را تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

در این گفتگوی، طرفین با خرسندی از رویدادها و دیدارهای سال گذشته در رابطه با سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین آذربایجان و اسرائیل یاد کردند. در عین حال، روابط دوجانبه سابقه ای چند صد ساله دارد و سهم مثبت جامعه یهودی ساکن آذربایجان در روابط دوجانبه مورد توجه قرار گرفت.

وزرا بر سطح بالای روابط مبتنی بر دوستی و تفاهم متقابل تاکید کردند. فعالیت‌های کمیسیون مشترک که در آن روابط در زمینه‌های اقتصادی، گردشگری، آموزشی، تجاری، فناوری‌های پیشرفته و سایر زمینه‌ها در حال توسعه است، مورد توجه قرار گرفت. ابراز اطمینان شد که پویایی بالای روابط، به ویژه افتتاح نمایندگی های تجاری و گردشگری آذربایجان در اسرائیل و ایجاد سفارت، کمک قابل توجهی به توسعه همکاری ها خواهد کرد.

بایراموف همکار خود را در جریان وضعیت منطقه و اقدامات بازسازی دوران پساجنگ قرار داد و از حمایت شرکت های اسرائیلی در روند مذکور بسیار قدردانی کرد.
#سوءتفاهم
https://t.me/mutaliatazerb