جورج دیک، سفیر رژیم صهیونیستی در باکو:

41


جورج دیک، سفیر رژیم صهیونیستی در باکو:


روابط ما (اسرائیل و آذربایجان) از دولتی به مردمی تغییر کرده است. اگر در گذشته بیشتر روابط ما مخفیانه و بر امنیت یا انرژی متمرکز بود، در چند سال اخیر روابط خود را کاملاً متنوع کرده ایم. در سال 2016 فقط 10 هزار گردشگر اسرائیلی به آذربایجان آمده اند که در سال 2019 (قبل از جنگ دوم قره باغ) این تعداد به 50 هزار نفر افزایش یافت.
#سوءتفاهم

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb