دختر معتاد و بدکاره رییس‌جمهور 50 میلیون آذربایجانی جهان😂 که دغدغه ترک‌زبان های ایران خواب راحت را از پدرش گرفته خانوادگی به به زبان روسی حرف میزنند.

50


دختر معتاد و بدکاره رییس‌جمهور 50 میلیون آذربایجانی جهان😂 که دغدغه ترک‌زبان های ایران خواب راحت را از پدرش گرفته خانوادگی به به زبان روسی حرف میزنند.


الهام و تمام خانواده‌اش که در دورهمی ها خود به زبان روسی حرف میزنند محرک اصلی تجزیه طلبی و پان‌ترکیسم در داخل ایران هستند.
لیلا علی‌اوا دختر کوچک الهام علی‌اف در کنار چندین مناصب دولتی همراه با مادرش مهربان علی‌اوا مجری پروژه های بی‌بندوباری و همجنس‌گرایی در آذربایجان می‌باشد.
همسر لیلا علی‌اوا امین اقالاراف یهودی همان جنایتکاری است که شهرک نارداران، حرم خواهر امام رضا را تبدیل به مرکز فساد قفقاز کرده است.
طرف ادعای ریاست بر کل آذری‌زبانان جهان را دارد ولی نوه‌هاش نمیتوانند آذری تکلم کنند

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb