⬆️ ادامه

3

⬆️ ادامه


برای پوشاندن کم کاری و #نفوذ_تصمیم‌سازی افراد محدودی هست که این وضع موجود را برای جمهوری اسلامی در قفقاز و آذربایجان رقم زدند. دور از انصاف است که به جای اینکه راضی به آسیب شناسی و اصلاح عملکرد بشوند تمام تقصیرات متوجه حسینیون بکنند و جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدات منافع ملی خلع سلاح کرده و در حد اعلای برخورد یعنی جنگ مستقیم که حاصل سی سال تنش و روابط مدریت شده از طرف رژیم صهیونیستی بین ایران و آذربایجان است قرار دهند و یا مجبور به بازی در زمین دشمن و صرفا مدریت بحران بکنند.
قفقاز و آذربایجان باید برای رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها و حکومت علی‌اف ناامن شود و مردم مسلمان آذربایجان و منطقه کمترین آسیب را در این اتفاقات تجربه کنند و از تبدیل شدن به گوشت قربانی در اهداف استکبار جهانی مانند قران سر نیزه برای صهیونیست‌ها آگاه و هوشیار شوند. /2

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb