🌐ادای احترام رئیس مجلس ملی فرانسه در بنای یادبود نسل‌کشی ارمنیان

46


🌐ادای احترام رئیس مجلس ملی فرانسه در بنای یادبود نسل‌کشی ارمنیان


به گزارش Lurer، رئیس مجلس ملی فرانسه که برای دیدار رسمی از ارمنستان به ایروان سفر کرده، روز جمعه با حضور در بنای یادبود یک ونیم میلیون قربانیان نسل کشی ارمنیان حضور یافته و با نثار تاج گل، نسبت به یاد وخاطره آنان ادای احترام نمود.

قابل ذکر است که نسل کشی ارمنیان در سالهای ۱۹۲۳-۱۹۱۵، توسط حکومت عثمانی و با هدف از بین بردن کلیه ارمنیان به مورد اجرا گذاشته شد که طی آن بیش از یک و نیم میلیون نفر از ارمنیان ارمنستان غربی جان خود را از دست داده و بیش از یک میلیون نفر از آنان نیز آواره جهان گشتند.

🆔@Ir_Azariha