🔵 دشمنی و تبلیغات مسموم ترکیه علیه ایران در فیلم‌ها و سریال‌های ساخت آن کشور همچنان ادامه دارد

33


🔵 دشمنی و تبلیغات مسموم ترکیه علیه ایران در فیلم‌ها و سریال‌های ساخت آن کشور همچنان ادامه دارد


🔸 شبکه تلویزیونی showtv ترکیه در سریال جدید خود با نام «سپاهی» گروهی از ماموران امنیتی ترکیه را به تصویر می کشد که برای خنثی کردن چندین عملیات بمب گذاری و خرابکارانه درصدد به دست آوردن سر نخ هایی است که با پیش رفتن در دل این ماجراها همه سرنخ ها به ایران وصل می شود.

در این فیلم وزارت اطلاعات ایران با نام«IT» به بینندگان معرفی می شود که نشان از هدفمند بودن انتخاب عناوین و موضوع فیلمنامه است.

این نخستین بار نیست که شبکه های ترکیه علیه کشورمان به تولید فیلم و سریال می پردازند.

@iranarmeniafriendship

#ترکیه
#ایران #پانترکیسم #تروریست #ماموران_امنیتی_ترکیه #وزارت_اطلاعات_ایران #تلویزیون_ترکیه #فیلم_ترکیه_ای #تبلیغات_ضد_ایرانی #رسانه_های_ترکیه #فیلم_ضد_ایرانی