آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت با خاویر کولومینا دیدار کرد

16


در 18 ژانویه، آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت، با خاویر کولومینا، نماینده ویژه دبیرکل ناتو در قفقاز و آسیای مرکزی دیدار کرد.

وزیر گریگوریان بحران انسانی در قره باغ ناگورنو ناشی از بسته شدن کریدور لاچین توسط آذربایجان و پیامدهای چند بخشی آن را ارائه کرد. به گزارش دفتر شورای امنیت، طرفین در مورد وضعیت امنیتی بین المللی و منطقه ای تبادل نظر کردند.

Source link