مرکز کنترل ماهواره ارمنستان و ایستگاه دریافت در سال جاری آماده بهره برداری می شود

18


عکس های ماهواره ای ارمنستان را می توان در کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، شرایط اضطراری و تعدادی از زمینه های دیگر و همچنین برای اهداف علمی استفاده کرد. رابرت خاچاتریان، وزیر صنعت فناوری پیشرفته در گفتگو با «آرمنپرس» این مطلب را بیان کرد.

«همه زیرسیستم ها و دستگاه های ماهواره اعم از نوری و ارتباطی به طور جداگانه با موفقیت آزمایش شده اند، نتایج مثبت است. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: مراحل تست طبق برنامه زمان بندی در حال انجام است.

مدت زمان تضمینی استفاده از ماهواره در مدار حداقل 4 سال است. عمر کاری واقعی ماهواره ممکن است از دوره گارانتی تجاوز کند. کارها توسط کارکنان شرکت «ژئوکاسموس» انجام می شود که آموزش های مناسبی را طی خواهند کرد.

مرکز کنترل و ایستگاه گیرنده ماهواره ARMSAT-1 برای پرتاب در سال جاری آماده خواهد شد. خاچاطریان خاطرنشان کرد: مرکز کنترل این ماهواره را قادر می سازد تا از طریق متخصصان ما به طور کامل از ارمنستان مدیریت شود.

ARMSAT-1 اولین ماهواره فضایی ارمنستان است که در 25 می 2022 در ساعت 22:35 از ایستگاه فضایی واقع در کیپ کاناورال آمریکا توسط فضاپیمای Space-X به مدار سیاره زمین پرتاب شد.

در 26 می، ARMSAT-1 برای اولین بار با زمین تماس گرفت و وضعیت اسمی (اسمی) زیرسیستم های آن را نشان داد.

Source link