آرارات میرزویان با وزیر امور خارجه هلند ووپکه هوکسترا تلفنی گفتگو کرد

59


آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان روز 19 ژانویه با وزیر امور خارجه پادشاهی هلند ووپکه هوکسترا گفتگوی تلفنی داشت. به گزارش وزارت امور خارجه، در این گفت وگوی تلفنی، تعدادی از مسائل امنیتی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

آرارات میرزویان وضعیت انسانی ایجاد شده در قره باغ کوهستانی را در نتیجه مسدود کردن کریدور لاچین توسط آذربایجان، چالش هایی که مردم قره باغ کوهستانی را تهدید می کند، به همکار خود ارائه کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به حادثه بازگشت کودکان به قره باغ، رفتار غیرقابل قبول آذربایجان در قبال آنها گفت.

وزیر میرزویان بر بیانیه دولت هلند مبنی بر احیای کامل تردد آزاد از طریق کریدور لاچین تاکید کرد. آرارات میرزویان همچنین بر اهمیت گام‌های فعال جامعه جهانی برای جلوگیری از تلاش‌های آذربایجان برای پاکسازی قومی قره‌باغ کوهستانی تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان خاطرنشان کرد: طرف ارمنی پیشنهادات مربوط به پیمان صلح را به آذربایجان ارسال کرده و اکنون منتظر پاسخ است.

Source link