این بسیار دلگرم کننده است که بسیاری از شما در حال افزایش سطح آگاهی در مورد محاصره آرتساخ هستید.» رزا لین – اخبار ارمنستان

62


رزا لین، خواننده، در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به وضعیت آرتساخ، اطلاعیه دیگری درباره حضورش در کنسرت “iHeartRadio ALTer Ego” منتشر کرد.

این خواننده عکسی منتشر کرد که در آن توضیح داد: این بسیار دلگرم کننده است که بسیاری از شما در حال افزایش سطح آگاهی در مورد محاصره آرتساخ هستید.»

یادآوری می کنیم که رز لین خواننده در کنسرت “iHeartRadio ALTer Ego” شرکت کرد و این خواننده در حین اجرای خود توجه همگان را به محاصره نسل کشی و غیرقانونی آرتساخ توسط آذربایجان جلب کرد. لازم به ذکر است تنها راه ارتباطی آرتساخ به ارمنستان 39 روز است که بسته شده است.

Source link