«آنها تجربه تخریب زندگی انسان ها را دارند. 15 زندگی، 15 خانواده». لیانا وانویان در مورد آتش سوزی در یگان نظامی – اخبار ارمنستان

167


لیانا وانویان بازیگر طنزپرداز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکس هایی از محل حادثه در بخش “استوری” درباره آتش سوزی در یگان نظامی واقع در روستای ازات شهرستان گغارکونیک اظهار نظر کرد.
«15 زندگی، 15 خانواده. به بستگان تسلیت می گویم. اینها هم این را هضم می کنند. آنها در تخریب زندگی انسان تجربه دارند.»

Source link