«آنها تجربه تخریب زندگی انسان ها را دارند. 15 زندگی، 15 خانواده». لیانا وانویان در مورد آتش سوزی در یگان نظامی – اخبار ارمنستان

36


لیانا وانویان بازیگر طنزپرداز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکس هایی از محل حادثه در بخش “استوری” درباره آتش سوزی در یگان نظامی واقع در روستای ازات شهرستان گغارکونیک اظهار نظر کرد.
«15 زندگی، 15 خانواده. به بستگان تسلیت می گویم. اینها هم این را هضم می کنند. آنها در تخریب زندگی انسان تجربه دارند.»

Source link