آماده شدن مرکز وهابیت در باکو برای گشایش

106

آماده شدن مرکز وهابیت در باکو برای گشایش


الدار عزیزوف، فرماندار-شهردار باکو اعلام کرد به زودی “مسجد ابوبکر” (مسجد جامع منطقه نریمانف باکو که به دستور حیدر علی اف برای فعالیت به عنوان مرکز وهابی ها در باکو اختصاص یافت و به دستور الهام علی اف مرمت اساسی و مجلل سازی به سبک سعودی شد)، بازگشایی خواهد شد!
پس از جنگ دوم قراباغ که شماری از تکفیری ها نیز در آن حضور یافتند، فعالیت وهابی ها در جمهوری آذربایجان گسترده تر شده است و در همان حال، سیاست نابودسازی تشیع اصیل و جایگزینی تشیع درباری و انگلیسی ( به اصطلاح مدل اسلام آذربایجانی!!) بطور جدی تری در حال پیگیری است.
حکومت صهیونیست گرای باگو درنظر دارد تا سال ۲۰۳۰ تشیع اصیل را در جمهوری آذربایجان بطور کامل نابود سازد و مدل “اسلام آذربایجانی” را جایگزین کند.
https://oxu.az/politics/686398