جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان با علیزا بن نون، مدیر سیاسی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

59


جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان با علیزا بن نون، مدیر سیاسی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی دیدار کرد.


در این رابطه دیپلمات صهیونیستی در توییتر به اشتراک گذاشت.

وی از مهمان نوازی جی. بایراموف تشکر کرد: «هیات ما از دیدار پربار با شما قدردانی می کند. این بیان دیگری از دوستی و روابط استراتژیک بین کشورهای ماست.»

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb