سفر هیئت رسمی رژیم صهیونیستی به آذربایجان پایان یافت

47


سفر هیئت رسمی رژیم صهیونیستی به آذربایجان پایان یافت


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «دنیای اسلام»، «زهویت بن هلل» سفیر رژیم صهیونیستی در تاجیکستان و ازبکستان از پایان سفر 3 روزه خود به آذربایجان خبر داد.

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb